Seitsemän riskienhallintaa edistävää seikkaa hydrauliikan ja pneumatiikan teollisuusratkaisuissa

Jotta teollisuuden hydrauliikka- ja pneumatiikkaratkaisut toimisivat optimaalisesti ja olisivat turvallisia käyttää, on hyvä varautua riskeihin ja ehkäistä niitä etukäteen. Kokosimme yhteen seitsemän asiaa, joiden avulla järjestelmät toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja säästyt turhilta huolilta ja laitteiston yllättäviltä käyttökatkoilta.

 

1. Laaja kartoitus ja ennakointi. Kartoitus- ja ennakkohuoltokäynneillä havainnoidaan asiakkaiden laitteiston ja järjestelmien kuntoa, huoltotarvetta ja turvallisuutta. Kartoituskäynnillä jokaisessa kohteessa huomioidaan turvallisuusriskit niin laitteiston kuin käyttäjänkin osalta. Tarvittaessa suositellaan toimenpiteitä, jotka lisäävät käyttöön liittyvää turvallisuutta. Asiakas saa käynnistä aina kirjallisen raportin. Myös ennakkohuoltopalveluiden aikana kiinnitetään huomiota järjestelmien mahdollisiin turvallisuusparannuksiin. Ennakoivilla huolloilla voimme minimoida tehokkaasti yllättävien laiterikkojen riskit ja parantaa järjestelmien käyttövarmuutta.

2. Säännöllinen ja osaava huolto. Säännölliset huollot lisäävät toimintavarmuutta ja järjestelmien turvallisuutta. Laitteiston huolletut osat, esimerkiksi sylinterit, pumput ja moottorit, koeajetaan ja dokumentoidaan huolellisesti ennen palautusta asiakkaalle. Jokaisen kohteen huoltokustannusarviota tehdessä kiinnitämme huomiota kokonaisuuteen ja informoimme mahdollisista käyttöturvallisuuteen liittyvistä parannusehdotuksista. Huolto vähentää myös taloudellisia riskejä, sillä huollot ehkäisevät yllättäviä laiterikkoja, jotka voivat aiheuttaa asiakkaalle mittavia tuotantotappioita.

3. Järjestelmien ja laitteiston toiminnan ymmärrys. Tunnistamalla käytön myötä syntyviä riskejä voidaan ennenaikaisia rikkoutumisia ja vaaratilanteita ehkäistä. Joskus esimerkiksi laitteiden toimintoja ja käyttönopeutta on tarve muuttaa. Muutokset voivat johtaa hydrauliikka- tai pneumatiikkakomponenttien suurempaan rasitukseen ja tästä johtuvaan nopeampaan kulumiseen sekä suurempaan lämmöntuottoon. Myös komponenttien vaatimukset muuttuvat, ja mahdolliset säätömuutokset voivat vaikuttaa komponentteihin niiden käyttöikää rajoittavasti. Tiedostamme nämä riskit, ja voimme sen myötä ehkäistä ennenaikaisia rikkoutumisia ja vaaratilanteita. Tarkastelemme myös komponenttien huoltomääriä. Usein toistuvat huollot tai korjaukset voivat kieliä käyttöön liittyvistä riskeistä, jolloin olisi parempi vaihtaa komponentti uuteen, sopivampaan ratkaisuun.

4. Asiantunteva myynti. Myyntiorganisaatiomme varmistaa tarjoamiemme tuotteiden laadun, sopivuuden, nopean toimitusajan ja parhaimman soveltuvuuden tilanteen mukaan. Tarkoituksemme on selvittää käyttökohde ja arvioida, onko tilanteessa mahdollista tarjota parempaa ja turvallisempaa ratkaisua. Käyttötarkoituksen selvityksellä voimme joskus suositella tilalle toista, siihen paremmin sopivaa tuotetta tai ohjata asiakkaan tietyn valmistajan tuotteisiin, jos se on hänelle paras vaihtoehto. Myymälämme toimii myös tiiviissä yhteistyössä projekti- ja korjaamopuolen kanssa, jolloin asiakasta voidaan palvella entistä kokonaisvaltaisemmin.

5. Oikeanlaiset ja laadukkaat varaosat. Laitteiston osien vaihdon yhteydessä voidaan asentaa huolto-, käyttö ja tuoteturvallisuutta parantavia lisäosia, jotka ennakoivat mahdollisia ongelmatilanteita ja lisäävät käyttövarmuutta. Oman varastomme valikoima on kattava, ja tarvittavia osia saadaan myös yhteistyökumppaneiltamme. Pitäydymme tunnetuissa ja laadukkaissa merkeissä, ja suosimme tuotteita, joista on hyvä käyttökokemus. Valikoimassa on usein vaihtoehtoisia komponentteja, jolloin voimme tarjota asiakkaille erilaisia ratkaisuja.

6. Kattava yhteistyökumppaniverkosto. Laajan yhteistyöverkoston avulla hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan liittyvät ongelmat voidaan ratkaista mahdollisimman tehokkaasti. Yhteistyökumppaneiden avulla haastavissakin tilanteissa päästään asiakkaalle parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Osaavien ja ammattimaisten alihankkijoiden avulla työ on aina laadukkaasti tehtyä. Meillä on paljon pitkäaikaisia, hyviä yhteistyökumppaneita, ja etsimme jatkuvasti myös uusia tekijöitä verkostoomme.

7. Ammattitaitoiset tekijät. Osaavat tyypit ovat avain onnistuneisiin hydrauliikan ja pneumatiikan teollisuusratkaisuihin. Meillä Tehohydrolla apunasi on laaja joukko ammattilaisia, jotka varmistavat kanssasi järjestelmien ja laitteiston oikeanlaisen huollon, varaosat, käyttömukavuuden ja turvallisuuden.

Luottamalla hydrauliikan ja pneumatiikan teollisuusratkaisut meidän käsiimme, kaikki nämä seikat tulevat huomioiduksi. Tehohydrolta saat saman katon alta kokonaisvaltaista palvelua, jonka avulla toiminta rullaa huolettomasti eteenpäin ja haasteisiin reagoidaan nopeasti.

Lue lisää kattavista kunnossapitopalveluistamme.

Teemu Rossi

Teemu Rossi

Työnjohtaja, projektituki
050 555 4430

teemu.rossi@tehohydro.fi