Hydrauliikkalaboratorio öljyn analysointiin

Hydrauliikkakorjaamomme yhteydessä toimii oma laboratoriomme, jossa mm. analysoimme asiakkaidemme hydrauliikkajärjestelmien öljyn epäpuhtauksia ja vesipitoisuuksia. OLF-suodatinlaitteet, FCU-analysaattori ja siirrettävä PC-pohjainen järjestelmä mahdollistavat paitsi hydrauliikkajärjestelmän öljyn analysoinnin myös tehokkaan puhdistamisen paikan päällä tuotantoa pysäyttämättä.

Koska 70 % hydrauliikkajärjestelmien vaurioista johtuu öljyn epäpuhtauksista, suosittelemme säännöllistä öljyn analysointia joko laboratoriossamme tai on-line -mittauksena käyvästä koneesta. Se varmistaa järjestelmäsi toimivuuden olipa kyseessä puuauto, traktori tai paperikone. Analyysin pohjalta saat kirjallisen raportin, kommenttimme sekä toimenpidesuositukset.

Varmista järjestelmän toimivuus öljyanalyysillä

Öljyn epäpuhtaudet aiheuttavat 75 % hydrauliikkajärjestelmien vaurioista. Säännöllinen öljyn puhtauden analysointi ISO-standardien mukaisesti Tehohydron laboratoriossa tai on-line -mittauksena FCU-analysaattorilla käyvästä koneesta varmistaa järjestelmäsi toimivuuden. Olipa kyseessä puuauto, traktori tai paperikoneen pituusleikkuri.

Öljyanalyysimme sisältää:

  • näytteen analysoinnin
  • kirjallisen raportin
  • kommentit
  • toimenpidesuositukset

Vesipitoisuuden määritys

Hydrauliikkajärjestelmän öljystä kannattaa epäpuhtauksien lisäksi mitata säännöllisin väliajoin myös vesipitoisuus. Silmällä vettä on vaikea havaita, koska öljyssä vesi voi olla esimerkiksi pisaroina, höyrynä tai öljyyn liuenneena. Vesipitoinen öljy aiheuttaa hydrauliikkajärjestelmään korroosiota sekä toimintahäiriöitä hävittämällä esimerkiksi voitelu- tai voimansiirto-ominaisuuksia öljystä.

Vesipitoisuuden määritys perustuu öljynäytteeseen, joka tutkitaan Tehohydron laboratoriossa. Analyysin tulokset raportoidaan asiakkaalle ja samalla annetaan suositukset tarvittavista toimenpiteistä.

Hydrauliikkajärjestelmien huuhtelut

Tehohydron laitteilla puhdistuvat sekä käyttöön otettavat uudet järjestelmät että käytössä olevat hydrauliikkajärjestelmät, kun putkistoissa ja letkustoissa havaitaan epäpuhtauksia. Järjestelmät huuhdellaan sovittuun ISO-puhtausluokkaan ja puhtausluokka todennetaan FCU-mittauslaitteistolla tai öljynäytteillä.

Ota yhteyttä laboratorioomme

Palvelemme mielellämme kaikissa kysymyksissäsi. Mikäli haluat tiedustella lisää laboratoriopalveluihin liittyen, jätä viestisi meille, niin olemme sinuun pian yhteydessä.