Järjestelmän puhtaus lisää toimintavarmuutta

Jos järjestelmässä on epäpuhtauksista johtuvia toimintahäiriöitä, voi lopputuloksena olla monella tavalla kallis remontti. Pitämällä järjestelmässä kiertävän öljyn puhtaana, saadaan laitteiston käyntivarmuutta parannettua. Tehohydron liikuteltava huuhteluyksikkö on erilaisten öljyjärjestelmien uuttera apuri, joka poistaa epäpuhtaudet tehokkaasti.

Järjestelmän huuhtelu on käytännössä puhdasta matematiikkaa. Oikeaoppisessa huuhtelussa luodaan olosuhteet turbulenttiselle virtaukselle, joka saavutetaan noin Re-3750-arvossa. Re eli Reynoldsin luku määritellään virtausnopeuden, putkistokoon, viskositeetin ja lämpötilan yhteisvaikutuksesta. Turbulenttinen virtaus on ehto puhdistavalle virtaukselle, jonka myötä epäpuhtaudet saadaan liikkeelle. Huuhtelun aikana vapautuneet epäpuhtaudet saadaan suodattamalla pois kiertävästä öljystä.

Huuhtelemme lähes missä tahansa ja mitä tahansa

Huuhteluyksikkö palvelee kaikkia öljykiertoisia järjestelmiä parhaimmillaan 130 millimetrin putkikokoon asti, mikä kattaa lähes kaikki teollisuuden järjestelmät. Huuhtelun tuotto on 20–400 litraa minuutissa, ja sitä voidaan säätää portaattomasti kohteelle sopivaan määrään.

Autolla vedettävä huuhteluyksikkömme reissaa kätevästi asiakkaidemme tiloihin minne tahansa. Kompaktilla laitteella on kokoa noin 2 x 3,5 metriä, joten sen saa vietyä helposti lähes kaikenlaisiin tiloihin. Helpon liikuteltavuutensa ansiosta sitä voidaan kuljettaa myös työntäen, jolloin se saadaan huuhdeltavan kohteen välittömään läheisyyteen ja tiloihin, joihin autolla ei pääse. Huuhteluyksikköön kuuluu myös oma säiliö, jota voidaan käyttää, jos järjestelmässä ei ole säiliötä tai sitä ei voida käyttää.

Huuhteluyksikkö toimii sähköllä ja tarvitsee 63 A:n syöttövirran – muuta se ei asiakkaan luona vaadi. Huuhteluyksikön käyttö on siistiä, sillä sähkökäyttöisyyden ansiosta se ei tuota haitallisia päästöjä tiloihin. Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissään tarvittavaa syöttövirtaa, pakkaamme mukaan tarvittaessa myös generaattorin, josta virta saadaan huuhteluyksikköön.

Ennen kuin tulemme huuhteluyksikön kanssa vierailulle, tarvitsemme kohteen perustiedot huuhtelutyön suunnittelua varten. Mikäli järjestelmälle on aiemmin suunniteltuja puhtausluokkia tai -vaatimuksia, räätälöimme huuhtelun niiden mukaisesti. Tarvittaessa voimme luoda täysin uuden huuhtelusuunnitelman, joka nostaa puhtaustavoitteet ja näin myös järjestelmän toimintavarmuuden entistä korkeammalle tasolle.

Huuhtelu säästää järjestelmän komponentteja vaurioilta, sekä alentaa kunnossapitokustannuksia parantuneen käyttövarmuuden myötä

Huuhteluyksikkömme on mukautettavissa järjestelmien vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa voimme huuhdella useita kanavia samanaikaisesti, ja jokaisesta kanavasta mitataan reaaliaikaisesti virtausta, lämpötilaa ja painetta, jotta optimaalinen lopputulos voidaan saavuttaa. Huuhtelun ajan tehtävällä puhtausluokan mittaamisella, varmistamme että puhtaus täyttää aina lähtökohtaisesti vaaditun puhtausluokan (ISO4406).

Huuhtelu on tärkeää tehdä aina, ennen kuin uusi hydrauliikka- tai voitelujärjestelmä otetaan käyttöön. Näin järjestelmän oikeaoppinen toiminta varmistetaan heti alkumetreillä, kun nesteet pääsevät liikkumaan puhtaissa putkistoissa. Tutkimusten mukaan jopa 80 % järjestelmien toimintahäiriöistä johtuu epäpuhtauksista, jotka voivat olla peräisin asennuksesta. Uuden laitteen käyttöönoton ohella huuhtelu on tärkeää tehdä myös silloin, kun vanha järjestelmä otetaan laiterikon jälkeen käyttöön uudelleen.

Käyttöönottojen lisäksi huuhteluja kannattaa tehdä ajoittain myös silloin, kun prosessi on ollut käynnissä jo hyvän aikaa. Erinomainen hetki prosessin aikana tehtävälle huuhtelulle on suunnitellun seisokin aikana, jolloin tehdään muitakin huoltotöitä. Ennakointi ja suunnitelmallisuus ovatkin toiminnan jatkuvuuden kannalta valttia. Epäpuhtauksien aiheuttamat yllättävät laiterikot voivat pysäyttää laitteen toiminnan, mikä voi tunnetusti tulla kalliiksi. Säännöllisellä ja perusteellisella huuhtelulla toimintahäiriöt vähenevät merkittävästi, mitä taas seuraa parempi käyttövarmuus ja lopulta taloudellinen säästö sekä mielenrauha.

Huuhtelupalveluja voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Saat halutessasi kaiken avaimet käteen -periaatteella, alkaen kattavasta huuhtelusuunnitelmasta aina prosessin jälkeiseen loppuraporttiin saakka. Tarvittaessa saat palveluja myös pienemmässä mittakaavassa juuri sinun ja järjestelmäsi tarpeiden mukaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan, mikä ratkaisu palvelee parhaiten juuri sinua!

Jani Näivä

Projektipäällikkö

040 0614835
jani.naiva@tehohydro.fi

Lue lisää huuhteluyksiköstämme aiemmasta artikkelistamme. Mobilisoidulla huuhteluyksiköllä järjestelmien huuhtelut tehokkaasti

Tutustu myös projektitoimintaamme