Mobilisoidulla huuhteluyksiköllä järjestelmien huuhtelut tehokkaasti

Ratkaisuja, joita itse tilaisimme

Tehohydron helposti siirrettävä huuhteluyksikköon täysin sähkökäyttöinen.
Yksikköä voidaan käyttää asiakkaan sähköllä tai siirrettävällä generaattorilla.

Järjestelmien huuhtelu

Putkiston huuhtelu on erittäin tärkeä toimenpide uusien ja vanhojen putkistojen puhdistuksessa. Oikeaoppisessa huuhtelussa luodaan olosuhteet turbulenttisen virtauksen varmistamiseksi. Turbulenttinen virtaus saavutetaan noin Re-3750 arvossa. Reynoldsin (Re) luku määritellään virtausnopeuden, putkistokoon, viskositeetin ja lämpötilan yhteisvaikutuksesta.

• 37 kW sähkömoottori, 63 A syöttövirta
• Tuotto 20–400 l/min (portaattomasti säädettävä)
• Putkistokoko 130 mm asti optimaalisella huuhtelulla (Re-3750)
• 3 micr. paine- ja paluusuodatus
• Öljyn puhtaustasomittaus Hydac FCU tai CS1000 antureilla
• Jatkuva virtauksen-, (ISO4406) puhtausluokan-, lämpötilan- ja paineenmittaus
• Huuhtelu suoritetaan huuhteluyksikön oman säiliön tai työkohteen säiliön kautta
• Huuhteluraportti kohteittain

Käyttökohteet

• Uudet hydrauliikka- ja voiteluputkistot
• Vanhat lakkautuneet ja pikeentyneet hydrauliikkaputkistot
• Laiterikon jälkeiset putkiston huuhtelut metallin ja muiden epäpuhtauksien poistoon
• Kaikki öljykiertoiset järjestelmät 130 mm putkikokoon asti

Huuhtelun hyödyt loppuasiakkaalle

• Varmistaa järjestelmän häiriötön toiminta vikaantumisen, uudelleen kokoonpanon jälkeen tai uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen
• Huoltoväli järjestelmässä pidentyy puhtaustason parantumisen vuoksi

 

Lataa esite mobilisoidusta huuhteluyksiköstä täältä: HUUHTELUYKSIKKÖ

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jani Näivä

040 0614835
jani.naiva@tehohydro.fi