Ennakkohuollon kysyntä kasvaa vauhdilla – Tehohydrolla yli 200 kohdetta vuodessa

Nykyään markkinat ovat yhä nopeatempoisempia myös teollisuudessa. Tuotannossa on entistä vähemmän varaa yllättäviin keskeytyksiin. Kun koneet käyvät kuumana, vältetään laiterikkoja viimeiseen asti. Se näkyy Tehohydrolla, joka tekee ennakkohuoltokeikkoja ja -sopimuksia nyt vauhdikkaammin kuin koskaan.

Tehohydro konseptoi ennakkohuoltopalvelunsa vuosi sitten. Asiaa ei tarvinnut keksiä. Hydrauliikan saloihin vihkiytynyt yritys on tehnyt asiakkailleen ennakkohuoltoja perustamisestaan alkaen. Palvelua ei ole kuitenkaan aktiivisesti markkinoitu – kuin vasta vuosi sitten. Samalla huomattiin, että hyvin suunnitellulle palvelulle on olemassa selkeä tilaus. Vuonna 2021 Tehohydron ammattilaiset kiersivät ennakkohuoltamassa jo yli 200 kohdetta.

”Tällä hetkellä meillä on eniten sopimuksia sellu-, paperi- ja sahateollisuuteen, kertoo projektipäällikkö Jani Näivä. On isoja integraatteja ja pienempiä yksiköitä. Kohteena voi olla yksittäinen kone tai laite, kokonainen tehdas tai useampikin. Konsepti on joustava ja muokkautuu aina asiakkaan tarpeisiin.”

”Meidän etumme on puolueeton näkökulma. Me emme ole kilpailijan tai laitevalmistajan edustajia. Toisena tulee laaja-alainen osaaminen. Saha, paperi tai metalli – ei löydy helposti sellaista teollisuuden alaa, josta meidän ammattilaisillamme ei olisi omaa käytännön kokemusta. Se auttaa huomattavasti, kun ennakkohuoltoa tekevä ammattilainen tietää miten laite toimii, kun se toimii niin kuin pitääkin”, Näivä painottaa.

Näivä korostaa, että erityisen tärkeää on kriittisten osien tuntemus. Mittauksia tekevän on hyvä tuntea järjestelmän sielunelämää ja jopa prosessin toimintaa. ”Onko laite missä osassa prosessia, mitä se tekee, ja millä tavalla esimerkiksi joku yksittäinen komponentti toimii osana laitteen kokoonpanoa”, Jani Näivä luettelee.

Mitä ennakkohuollossa tehdään?

Lähtökohtia ja tarpeita ennakkohuollolle on monenlaisia: käyttövarmuuden parantaminen, turvallisuusajattelu, vikojen etsintä tai niiden ennalta ehkäisy. Ennakkohuoltokierroksella koko järjestelmä ja sen toiminta käydään läpi. Kaikki havainnot kirjataan ja kriittiset löydöt informoidaan tilaajalle heti.

”Nämä ovat ns. käytön aikana laitteelle tehtäviä tarkastuksia ja mittauksia. Mitataan paineita, vuotovirtauksia ja lämpötiloja, joiden perusteella henkilö joka tuntee järjestelmän, pystyy kertomaan, mitä laitteelle kannattaa tehdä, jotta lisätään sen käyntivarmuutta. Parhaassa tapauksessa ehkäistään laitteen mahdollinen hajoaminen ja kallis tuotantokatkos. Joskus on käynyt niinkin, että ennakkohuoltoon menevä henkilöstö muuttuu vian korjaajaksi”, kuvailee Näivä.

Ennakkohuolto kuuluu pitkäjänteiseen toimintaan

Tehohydrossa on huomattu, että vikoja ehkäisevän kunnossapidon rooli on jälleen nousussa. Ennakkohuolto on yhä useammin osa teollisuuden systemaattista toimintaa. Asiaa on vauhdittanut koronapandemiakin, jonka aikana toimitusketjut ovat pitkittyneet. Jos huoltoväli menee pitkäksi ja kone pääse rikkoutuamaan eikä varaosaa löydy varastosta, sitä voi joutua odottamaan hyvinkin kauan.

Asiakkaalla voi olla Näivän mukaan tehtaan eri osastoilla jopa 10–20 erilaista järjestelmää. Siksi kierrokset suunnitellaan ja ajoitetaan hyvissä ajoin asiakkaan kalenteriin sopivaksi. Ennakkohuoltokierros voi tuotantolaitoksen koosta riippuen kestää pari tuntia tai päivää.

”Pohjatyö tehdään jo ennen ennakkohuoltokierrosta tutustumalla järjestelmään. Parhaassa tapauksessa meillä on järjestelmän kaaviot sekä mahdolliset dokumentit, vanhat havainnot ja vikailmoitukset tiedossa sekä laitevalmistajan manuaali käytössä. Niihin on helppo peilata omia mittauksia ja havaintoja, ja tehdä laitteen kuntoarvio”, Jani Näivä kertoo.

Varaa ennakkohuolto ennen seisokkia

”Pyrimme siihen, että ennakkohuolto on alkuvuosipainotteinen, sillä tehtaiden seisokit ovat viime vuosina ajoittuneet kesään ja loppuvuoteen. Annamme raportin, jossa on kaikki huomionarvoiset havainnot, tiedot mahdollisista riskitekijöistä ja löydöksiin perustuvat toimenpide-ehdotukset. Näin asiakas pystyy resursoimaan töitä hyvissä ajoin etukäteen ja teettämään huoltotyöt omien seisokkiensa aikana joko itse, omalla huoltokumppanillaan tai vaikka Tehohydrolla”, Näivä toteaa.

Tehohydron ennakkohuolto lyhyesti:
  • Tarkastuksessa käydään koko järjestelmä ja sen toiminta läpi
  • Havainnoidaan ja kirjataan kaikki huomionarvoiset seikat järjestelmän toimintaan liittyen
  • Kriittiset löydökset informoidaan heti
  • Mitataan ja kirjataan kaikki tärkeät paineet, lämpötilat, mahdollisesti virtaukset, vuotovirtaukset
  • Kirjataan ja kuvataan kriittiset komponenttitiedot
  • Otetaan mahdollinen öljynäyte ja toimitetaan analysoitavaksi
Teollisuuden ennakkohuollot – pyydä tarjous yrityksellesi

Jani Näivä
Projektipäällikkö

040 0614835
jani.naiva@tehohydro.fi