Ikääntyneen laitteiston kanssa on oltava askeleen verran edellä

Ajan hammas puraisee yhä useampaa teollisuuslaitosta: laitekannat ikääntyvät ja uudistuvat hitaasti. Vuosien mittaan komponenttien valmistus on saattanut muuttua tai loppua kokonaan. Tuotanto on kuitenkin tärkeää pitää alati pyörimässä, joten siksi järjestelmien huollossa ja varaosakartoituksessa ennakointi kannattaa. Tehohydro auttaa huolehtimaan siitä, että iäkkäätkin järjestelmät pysyvät vetreinä.

Teollisuudessa eritoten sähköautomaatiopuolella kehitys tapahtuu huimaa vauhtia. Usein uudistaminen lähtee liikkeelle sähköautomaatiojärjestelmien päivittämisestä, jonka myötä päivitys koskee myös hydrauliikkaa. Vanhakin laitteisto jaksaa palvella hyvin, kunhan siitä pidetään huolta ja komponenttien ja piirustusten osalta tieto on ajan tasalla.

Järjestelmien päivittäminen on käsityötä


Uusien komponenttien hankinta ei aina ole yksioikoista. Lähes kaikki teollisuudessa käytettävät järjestelmät sisältävät eri laitevalmistajien komponentteja, sillä kenenkään valmistajan repertuaarista ei löydy komponentteja jokaiseen tarpeeseen. Laitteiston päivittämisessä oman haasteensa tuovat tuotteiden valmistajien ja jakelijoiden muutokset, jonka myötä valmistusoikeudet siirtyvät talosta toiseen – unohtamatta myöskään lisenssi- tai OEM-suojattuja tuotteita, joissa ollaan yhden toimittajan varassa.

Tehohydrolla on pitkä kokemus alan markkinoista, ja kattava yhteistyöverkosto nopeuttaa sopivien komponenttien metsästystä. Hätätilanteessa on mahdollisuus kääntyä koko Suomen hydrauliikkayhteisön puoleen. Tehohydro on osa partshotel-toimintaa, joka toimii huoltovarmuusverkostona. Asiakkaat hyötyvät laajasta verkostosta mm. sopivien komponenttien nopealla löytymisellä sekä viimeisimmällä tietotaidolla.

Ajantasainen dokumentointi on kaiken a ja o

Teollisuuslaitoksissa ympäri Suomen on hydrauliikkajärjestelmiä, joiden dokumentointi ei ole ajan tasalla. Kiireessä kirjaaminen jää helposti tekemättä, jolloin seuraava ongelma odottaa jo nurkan takana: seisokin aikana tehtävään huoltoon ei voida varata sopivia varaosia, jos osaluettelon nimikkeistö on vuosikymmeniä vanha. Myöskään piirustuksiin ei aina päivitetä tehtyjä muokkauksia, jolloin piirustusten perusteella suunniteltuun kunnossapitotyöhön joudutaan tekemään muutoksia lennosta, ja tuotantokatkoksen pituus voi pidentyä.

Teollisuudessa hydrauliikka on aina osa suurempaa kokonaisuutta, ohjaten varsinaisia mekaanisia laitteita. Siksi hydrauliikan komponentteja päivittäessä on tärkeää ymmärtää, miten laitteisto on suunniteltu alunperin ja miten uudet komponentit vaikuttavat kokonaistoimintaan. Tällöin tärkeään rooliin nousevat ajantasainen dokumentaatio sekä hydrauliikkalaitteiston ja sen ominaisuuksien tunteminen – hydrauliikka-alan ammattilaisen tärkeyttä ei siis voi liiaksi korostaa.

Ennakkoon tehty kartoitus säästää arvokasta aikaa

Usein varaosien kartoitus aloitetaan vasta, kun laitteiston vikaantuminen on jo tapahtunut, tai kun heräte päivittämiseen tulee kunnossapidollisten ongelmien kautta. Varastossa vuosia seisoneet varaosat voivat olla jo ohittaneet parhaat päivänsä. Kun vika korjataan kiireessä ja vanhentuneella komponentilla, voi vika tulla pian uudelleen. Myös nopeat toimitukset voivat olla nykyisessä maailmantilanteessa haastavia.

Dokumentointiin, varaosien hankintaan ja laitteiston ennakkohuoltotoimenpiteiden määrittämiseen kannattaa panostaa, jotta tulevaisuudessa mahdolliset ongelmat ratkeaisivat nopeammin. Kriittisten laitteistojen kunto-, varaosa- ja käyttövarmuuskartoituksissa vanhentunut laitekanta havaitaan helposti, joten siksi niitä tulisi tehdä säännöllisesti.

Tehohydron hydrauliikkajärjestelmiä kartoittavaan ennakkohuoltokonseptiin voidaan liittää palvelu, jossa järjestelmiin tehdään myös varaosakartoituksia, joilla saadaan ajantasainen lista sopivista komponenteista. Ennakkohuoltokonseptimme yhdistettynä varaosia hankkivan tahon proaktiivisuuteen edistää sitä, että iäkkäämmätkin laitteistot toimivat moitteettomasti ja pitävät tuotannon käynnissä ongelmitta.

Jos tuotantolaitoksenne laitteiston ikä ja sen tuomat haasteet mietityttävät, olemme apunasi! Projekti- ja asennuspalvelumme sekä suunnittelumme kartoittaa laitteistonne tilanteen aina varaosista lähtien, jolloin yllättävät ongelmatilanteet saadaan minimoitua. Ota yhteyttä, niin tulemme käymään!

Elias Holopainen
Projekti- ja asennuspalvelujen työnjohtaja
050 5557566
elias.holopainen@tehohydro.fi

Mikko Kaarnaoja

Suunnittelu, hydrauliikka-asiantuntija
040 3579 320
mikko.kaarnaoja@tehohydro.fi