Hydrauliikan putkistoasentajan passi

Putkistopassikoulutus takaa ammattitaidon

Kaikilla Tehohydron asentajilla on suoritettuna hydrauliikan putkistoasentajan passi. Se tarkoittaa, että hydrauliikka-asentajamme tuntevat hydrauliikkaputkiston ja -letkuston, liitostavat, asennuksen, käyttöönoton, huollon ja korjauksen paitsi teoriassa myös käytännössä. Yrityksellesi se tarkoittaa, että kun jätät hydrauliikkaan liittyvät työt Tehohydrolle, tulevat ne aina hoidettua parhaalla mahdollisella ammattitaidolla – luotettavasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Passi on voimassa aina 5 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen passi tulee uusia. Tästä on selkeää etua myös asiakkaillemme: näin varmistamme, että hydrauliikka-asentajillamme on aina hallussaan alan ajankohtaisin tietotaito, jonka lisäksi he tuntevat nykypäivän asennustöissä syntyvät työturvallisuus- ja ympäristöriskit. Valtakunnallisesti yhtenevää putkistopassikoulutusta annetaan hydrauliikka-alalla yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä putkistopassiin valmentavaa koulutusta tarjoavat AEL:n lisäksi Tampereen sekä Turun aikuiskoulutuskeskukset. Koulutusta valvovat Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys sekä Kunnossapitoyhdistys Promaint.

Putkistopassin sisältö ja sen hyödyt

Putkistopassista puhuttaessa putkistolla tarkoitetaan kaikkia hydrauliikkajärjestelmässä olevia putkia, letkuasennelmia, liittimiä, kannakkeita ja muita putkistotarvikkeita. Putkistoasentajan passin omistava henkilö tuntee, ymmärtää ja osaa seuraavat asiat:

Tuntee:

 • putkien, letkujen ja liittimien paineluokat, materiaalit sekä eri liitostavat ja niiden toiminnan
 • liimojen ja lukitteiden käytön liitosten tiivistämisessä
 • liitäntäkierteet

Ymmärtää:

 • putkiston puhtauden merkityksen
 • hydraulijärjestelmien toiminnan ja niihin liittyvien putkistojen rakenteet
 • asennustöissä syntyvät työturvallisuus- ja ympäristöriskit

Osaa:

 • tehdä putkisto- ja letkuasennukset oikein ja turvallisesti
 • ottaa huomioon työskentelystä syntyvät riskit
 • käyttää oikein asennuksissa tarvittavia työkaluja ja koneita
 • kannakoida ja reitittää putkiston sekä siihen liitettävät komponentit oikein
 • valita oikean tyyppiset liittimet ja asentaa ne vuodottomasti oikein

Valvonta

Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys sekä Kunnossapitoyhdistys Promaint valvovat yhdessä koulutuksen tasoa, ja Kunnossapitoyhdistys Promaint pitää myös yllä rekisteriä putkistopassin suorittaneista henkilöistä. Edellä mainitut tahot valvovat myös, että koulutusta järjestävät oppilaitokset ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisesti sovittuja laaturiteerejä tutkinnon sisällöstä ja laadusta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Palvelemme mielellämme kaikissa kysymyksissäsi. Jätä viestisi meille, niin olemme sinuun pian yhteydessä.